Verkoopsvoorwaarden & Privacybeleid

Verkoopsvoorwaarden

Retour van goederen

Servicegoederen/toners kunnen niet geretourneerd worden. Andere goederen terugnemen gaat gepaard met administratie- en terugzendkosten van 15€ excl. BTW.


Wij trachten de online prijzen zo perfect mogelijk met de prijzen uit onze fysieke winkel te laten overeenstemmen. Prijzen vermeld in onze online winkel kunnen verschillen met de prijs in onze fysieke winkel. Indien U online bestelt en de producten de volgende werkdag komt afhalen, dan geniet U steeds van de online prijs.

Veel van onze artikelen, zoals toners & inktcartridges, zijn onderhevig aan prijsschommelingen en kunnen daardoor verschillen van de gefactureerde prijs met een maximum van 20%; Prijzen vermeld op documentatie van onze leverancier(s), op bestelbons, in brochures, welke op onze website staan, kunnen afwijken van de dagprijs.

De foto's, info, omschrijvingen gebruikt in onze website zijn louter illustratief en zijn in sommige gevallen niet representatief voor het artikel.

Magneetborden:

Opgelet:

Gebruiksaanwijzingen bij het gebruik van magneetfolie op voertuigen:
* Gebruik steeds de witte kwaliteit met een dikte van 0,9 mm voor publiciteit op wagens. Het magneetvel moet steeds vlak bewaard worden, het liefst zelfs op een vlakke staalplaat. Het gebruik van magneetfolie op voertuigen wordt afgeraden bij extreme temperaturen/condities.
* Bij het gebruik van magneetfolie moet men minimaal 1 x per week de magneetplaat verwijderen van het koetswerk en zowel de achterzijde van de plaat als de ondergrond (koetswerk) reinigen met water en/of met een neutrale detergent. Bij extreme temperaturen moet men deze handeling zelfs 3 x week uitvoeren om het koetswerk te vrijwaren van aantasting.
* Het wordt eveneens afgeraden om de magneetplaat te gaan gebruiken op oneffen of gebogen ondergronden.
* Technische fiche op aanvraag.

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven leverings- en verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door de verkoper uitdrukkelijk aangenomen worden.

1. Bij elke bestelling erkent de koper onze voorwaarden en aanvaardt de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2. De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is de opgegeven leveringstermijn niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding noch de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

3. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.

4. De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook.

5. Artikelen gekenmerkt als "uit oude stock" zijn nieuw of zo-goed-als-nieuw of showroommodellen. De worden verkocht zonder garantie, tenzij expliciet anders vermeld in de omschrijving bij het artikel in onze webshop. Gezien het om verouderde producten gaat, is service en het verkrijgen van wisselstukken misschien niet meer mogelijk. Toestellen kunnen  op voorhand en op vraag door de koper zelf getest worden in onze winkel. In geen enkel geval worden goederen uit oude stock teruggenomen.

Leveringskosten

Transportbedrijven hebben een vaste rit maar de uren kunnen sterk variëren naargelang het aantal leveringen en het verkeer. Wanneer men een online-bestelling plaatst, is men geacht de goederen ook te kunnen ontvangen tijdens de normale werkuren.
(Maandag t/m Vrijdag van 09.00u tot 12.00h en van 13.00u tot 18.00)

Extra kosten voor spoedverzending zijn eveneens steeds ten laste van de koper. (B-post, spoed expres). Wanneer leveringen meerdere keren aangeboden moeten worden, worden extra kosten aangerekend.

Kleine pakken sturen wij op met Taxipost. Bij afwezigheid wordt het pakket volgens de voorwaarden van B-post ter afhaling beschikbaar gehouden tot 14 dagen na aanbieding. Daarna stuurt Taxipost deze goederen naar ons terug. Herverzending brengt terug verzendingskosten met zich mede.

Betalingen

Onze facturen zijn contant te betalen bij afhaling van de goederen of levering tenzij anders vermeld op de factuur te betalen op vervaldag vermeld op de factuur.
Voor online bestellingen zijn, behoudens tegenstrijdige contractuele geschreven beschikkingen en na goedkeuring van onze financiële administratie, onze facturen op voorhand te betalen. De goederen worden verstuurd per kerende na ontvangst van betaling.

Computerfoods worden geleverd zonder garantie en worden niet teruggenomen.

 

De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.

Het verzenden van een herinnering geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met minimum 50 Euro , te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

In afwijking van artikel 1583 BW blijft de verkoper eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden in zijn moedertaal niet ontvangen mocht hebben, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne, voor zowel nationale als internationale transacties.

Sommige artikels zijn service artikels en hebben een leveringstijd van +/- 10 dagen. Service artikelen zijn goederen die door ons besteld worden bij de leverancier, uw bestelling kan bijgevolg niet geannuleerd worden

Alle aangeboden producten in catalogi, folders, webshop, e-commerce, worden aangeboden als niet-bindend voorstel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele inhoudelijke fouten bij het aanmaken van een website/webshop/catalogi.

Pas na ontvangst van bevestiging per fax of per gewoon schrijven van de verkoper, is het aanbod bindend. De verkoper behoudt zich het recht af te zien van de levering wanneer het product niet meer verkrijgbaar is bij de gangbare leverancier, bij verkeerde prijssetting door vergissing of vergetelijkheid, voor zover de koper niet kon weten dat deze prijs foutief is, of wanneer het product onder de kostprijs zou verkocht worden.

Auteursrechten

Auteursrecht ontstaat op het moment van creatie van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat een stempel van de maker draagt.
Wanneer een grafisch ontwerper de opdracht wordt gegeven een logo te maken, dan blijven de auteursrechten bij de grafisch ontwerper, ook al wordt hij daarvoor vergoed. De klant krijgt echter het exclusieve recht om het logo te gebruiken. Ter uitzondering is het voor derden toegelaten, mits goedkeuring van de klant, het logo te gebruiken voor andere doeleinden. De auteursrechten blijven echter bij de ontwerper, zijnde Carpos bvba. Ontwerpen, films, gedigitaliseerde bestanden maken deel uit van het productieproces en blijven eigendom van Carpos Druk & Zeefdruk BVBA maar kunnen, mits goedkeuring van de klant en tegen een overeen te komen vergoeding, geleverd worden. Dit houdt niet in dat de auteursrechten mede overgedragen worden. Indien de klant opdracht geeft aan Carpos bvba om zijn bestaande logo te gebruiken of te herwerken op drukwerken, wordt geacht dat de klant over de rechten beschikt voor reproductie van het logo. Alle claims van derden jegens Carpos zullen verhaald worden op de opdrachtgever. 
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegenovergestelde bepaald is, geeft Carp-Office het recht naamvermelding op drukwerk, belettering, websites, enz. te plaatsen.
Webdesign

1. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van DNS.be op de url www.dns.be, en verklaart dat Carp-Office hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.

2. Carp-Office draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De klant zal Carp-Office telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
3. De klant/opdrachtgever is steeds eigenaar/licencee van de domeinnaam. Tijdens de beslissingsfase kan ter bescherming een domeinnaam voorlopig geregistreerd worden door Carp-Office. Zonder bijkomende kosten kan de klant op simpel verzoek, eigenaar/licencee worden van het domeinnaam. Carp-Office rekent geen kosten voor overname aan.
4. Elke forfait voor hosting, domeinhuur, schijfruimte wordt voor één jaar gerekend. - Opzeg kan minstens 3 maand voor de vervaldag van de door dns bepaalde vervaldatum.
Forfaits worden stilzwijgend verlengd voor één jaar. - Het full packet forfait omvat tevens het onderhoud van de website : dit beperkt zich tot kleine inhoudelijke wijzigingen (kleine teksten, toevoegen van een foto, aanpassen van menu's, plaatsen van kleine advertenties) Structurele wijzigingen worden gerekend aan de gangbare uurprijs.
5. De volledige inhoud van de door ons ontworpen websites zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming. Voor logo's van derden die in opdracht van de klant worden gepubliceerd, wordt geacht dat de klant/opdrachtgever over de nodige toelating beschikt om deze vrij te mogen gebruiken.

Privacybeleid

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09/09/2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid (GDPR) is van toepassing op de diensten van Carp-Office bvba. U dient zich ervan bewust te zijn dat Carp-Office bvba niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Carp-Office bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Carp-Office bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Carp-Office bvba of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.